סדנה ומרחב מחקרי, אוניברסיטת בן גוריון

Webp.net-gifmaker.gif

אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

 מר 50 , מרחב עבודה ומחקר דינמי

SCENE 1
Slide9
SCENE 2
SCENE 4
SCENE 3
Slide8
Slide6
Slide6
SCENE 6
Slide7
SCENE 5
OPTIONS
Slide19
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide2