קליי 14-16, תל אביב

בניין מגורים, 63 דירות TMA 38/2

בשיתוף עם האדריכל אודי אזולאי