תכנון עירוני שכונת פלורנטין, תל אביב

ניתוח מבנים לשימור

סיווגם על פי תקופות

חקירת חזיתות, סוגי מרפסות ומאפיינים סביבתיים

פיתוח מבנים אלו באמצעות תוספת בנייה

רחוב
החלוצים 34 סגנון בינלאומי
wx360x4
רחוב הרצל
רחוב נפח
נפח
96868956_3229655873734091_19626047492241
מפת שימור
בלוק
הקישון 74 סגנון פלורנטיני
אקלקטי
רצף