מחקר אורבני - טבריה

מחקר לשר הבינוי על התפתחותה העירונית העתידית של העיר טבריה