עין גנים 13, פתח תקווה

בניין מגורים, 27 דירות תמ"א 38/1

בשיתוף האדריכל אודי אזולאי