מגדלי אלה - ירושלים

כנפי נשרים_1 - Photo.jpg

 

מגדלי אלה, ירושלים

30,000 מ"ר

בהשתתפות האדריכל אבירם השמשוני