Fotografiska, שטוקהולם, שוודיה

סדנת עיצוב תאורה, מוזיאון פוטוגריקסה, שטוקהולם, שוודיה