פרישמן 20, פתח תקווה

בניין מגורים, 27 דירות, תמ"א 38/1

  בשיתוף האדריכל אודי אזולאי