הרואה 68-70, רמת גן 

בניין מגורים תמ"א 38/2, 55 דירות

 בשיתוף האדריכל אודי אזולאי

סטטוס: שלב היתר