ישעיהו 38 תל אביב

תמ"א 38/1

בשיתוף אדריכל שי רוז דהן