מרכז מבקרים, נמל תל-אביב

מרכז מבקרים לקיימות, נמל תל אביב

בשיתוף פעולה עם יקיר למדן וגל גבריאל