לחיות ירוק בישראל

זכייה מקום 1 בתחרות קק"ל 

בשיתוף פעולה עם יקיר למדן וגל גבריאל