קלאוזנר 11 רמת גן

בניין מגורים, 28 דירות, במסגרת פרויקט 38/2

בשיתוף אדריכלי U ואדריכל אודי אזולאי

סטטוס: קבלת היתר