לפייט 1046, ברוקלין, ניו יורק

בניין מגורים, ברוקלין ניו יורק