המוריה 98, חיפה

בניין מגורים, 11 קומות

בשיתוף אדריכלית שירה בן עזרא