השיירות 2 ירושלים

.תמ"א 38/1, לחיזוק ושדרוג בנייני דירות ישנים