בית פרטי, סביון

בית פרטי בסביון, 280 מ"ר

בשיתוף האדריכלית הדר רוטשילד אנטמן