בית פרטי, סביון 2.0

בית פרטי בסביון, 255 מ"ר 

 

בשיתוף פעולה עם אדריכלית הדר רוטשילד אנטמן