תאורת רחוב = בני אדם + חלל + אור

 עבודת גמר בעיצוב תאורה אדריכלית
במכון לטכנולוגיה של KTH
הצעה לשיטת עיצוב תאורה להעצמת החוויה הלילית העירונית