32

תיק תיעוד מתחמי, קרמינצקי חברת חשמל

תאורת רחוב יפו, ירושלים

סדנת תאורה, נורבגיה

מקום 1 בתחרות "לחיות ירוק" בישראל

חידוש עירוני - רמלה

תאורת רחוב= אדם+חלל+אור

מחקר עירוני - טבריה

רובע חדש, הרצליה